lørdag 8. august 2015

En mil gjennom urørt villmark

Skog så langt øye kan se. Utsikt fra Hushovdnapen 526 moh i Froland

Ferien nærmer seg slutten og med sol fra skyfri himmel ble det en flott skogstur i nabokommunen Froland i ettermiddag. Turen startet i bygda Øvre Lauvrak noen kilometer nord for der den store skogbrannen herjet i 2006.


Flere steder i dette skogsområdet kan en finne rester etter beverens virksomhet. Her har hele myra stått under vann og skogen er død.

Turen startet opp en bratt bekkedal, og det første stykket kunne en ane et gammelt tømmerslep. Ellers så finnes det ikke stier eller traktorveier i dette området og på min tur på nesten 10 kilometer så jeg ingen spor etter menneskelig aktivitet bortsett fra en liten varde på toppen av Hushovdnapen.


Terrenget er ikke det vi omtaler som "lettgått", men heldigvis slapp jeg å forsere denne ura.

Uten stier å forholde seg til ble kart og GPS flittig brukt på turen. Det var en del bratte lier som skulle gås, og en måtte være nøye med veivalget for å finne en farbar trase.


Grønn idyll

Turen gikk gjennom variert skogsterreng med både gammel løv- og barskog og over myrstrekk med fururabber. Jeg så omkring 10 storfugl på turen, så bestanden av storfugl ser ut til å være bra i dette området. Kom over flere plasser der elgen hadde ligget sist natt og på en av plassene var det 3 liggegroper, så der hadde det nok vært elgku med tvillingkalver.


Flott  å kunne nyte maten med slik utsikt

Dagens rundtur ble på nesten 5 timer, og på denne tiden verken så jeg eller hørte lyden av folk. Dette til tross for at området jeg gikk ikke er mer enn rundt en times kjøretur fra byer som Arendal og Kristiansand. Godt vi forsatt kan ha slike lommer med villmark der en kan komme seg vekk fra hverdagens mas og kav og kun høre furusus og oppleve naturens ro.

Dagens tur slik den vises på Lommekjent.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar