søndag 3. juli 2016

Kveldstur med historisk sus


Fra 1896 og fram til 1953 gikk det jernbane her

I kveld ble det en skogstur med historisk sus. Turen startet noen kilometer øst for Birkeland langs vegen mot Lillesand. Her finner en rester etter en smalsporet jernbane som var i drift fram til 1953.
Turen gikk parallelt med riksveien et par kilometer i regning Birkeland før jeg tok av mot Tveide som blant annet er kjent for Torvstrøfabrikken som ble drevet her.

Fine steinmuer flere steder langs den gamle jernbanetraseen

Kveldssol i bregneskogen

Etter å ha forlatt den gamle jernbanetraseen gikk jeg noen kilometer langs vei før jeg kom inn i et større myrområde. Det var disse myrene som tidligere var grunnlag for torvstrøproduksjon i området.
I dag blir flere av myrene benyttet til grasproduksjon og til beite. Fint å se at en på denne måten kan holde landskapet åpent slik at det ikke gror igjen.

Tidligere myrer er i dag flotte landbruksareal

En av de fastboende, forøvrig en voksen kar. Her er det nok godt og vel en meter mellom hornspissene.

Turen forsatte videre gjennom variert skogs og myrterreng. Til tider ganske tettvokst og ikke helt enkelt å ta seg fram. Mot slutten av turen kom jeg inn i et område som var mer kupert med åpne furukledde høydedrag.

Et av kveldens siste solstreif her i grenseområdene mellom Lillesand og Birkenes.


Kveldens tur slik den vises på Lommekjent.no