tirsdag 10. september 2013

Det var den gang...

Seterhuset på Gilsætra har sett sine beste dager

Formiddagens skogstur var like mye en kulturvandring som skogstur. Ruta gikk fra småbruket Kultom på grensa mellom Hurdal og Østre Toten via Gilsætra til Hellen og videre til Villerud. En flott skogstur med en del historiske glimt fra min far som også var med på turen.


Er nok en del år siden det var lagret høy i denne løa.

Ned for Gilsætra har det stått ei stor høyløe. Det sies at denne var så stor at to gårdsbruk brukte den.


Beskjeden vannføring over Hellen idag

Her fra Hellen var det i tidligere tider fløting av kabb (1 meter lange stokker) som ble brukt som ved i ovnene ved Hurdal Glassverk. For å få nok vann til fløting demte de opp bekken litt lenger inn, og så slapp de på vann når det skulle fløtes.


Rester av demning

Et par hundre meter inn for Hellen er det rester etter en gammel demning bygd av stein og torv. Her demte de opp vannet slik at de skulle ha nok vann til å fløte kabb i bekken. Slike demninger var det flere av i distriktet på Glassverket sin tid.

Det sies at hvis en skulle stable opp et års forbruk av kabb til Hurdal Glassverk, så ville stabelen bli to meter høy og like lang som Hurdalssjøen (ca 2 mil).Dagens tur slik den vises på "Lommekjent.no"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar